Zaštita privatnosti

Politika privatnosti

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) sa sjedištem u 51511 Omišalj, Pušća 131, OIB: 82386143355, poštuje privatnost svojih klijenata. Ovim putem G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) obavještava sve svoje klijente o vrsti, načinu i pravnoj osnovi prikupljanja njihovih osobnih podataka, kao i o zaštiti i pravima klijenata.

Voditelj obrade

Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) smatra se voditeljem obrade Vaših podataka, te ima obvezu i dužnost poštivati i štititi Vašu privatnost.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa
 • marketinga i slanja ponuda
 • u svrhe održavanja nagradnih igara
 • u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

Načela zaštite podataka

Zakonito, pošteno i transparentno obrađivanje osobnih podataka;

Ograničenje svrhe-prikupljanje osobnih podataka u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;

Smanjenje količine podataka- osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

Točnost- osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni;

Ograničenje pohrane- osobni podaci se čuvaju i obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebi u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

Cjelovitost i povjerljivost- osobni podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka

Pravna osnova prikupljanja

 • zakonska
 • ugovorna
 • ključni interesi ispitanika
 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili
 • privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin)  prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

Ostale podatke koje G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) prikuplja temeljem izričite privole gosta čuvat će u svojoj bazi gostiju 7 godina.

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, besplatno možete tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, brisanje (“pravo na zaborav”) osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka
 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez ikakvih posljedica
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)

Svoje zahtjeve šaljite na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: igor.klanac@gppmikic.hr odnosno putem obične pošte na adresu G.P.P. Mikić, Pušća 131, 51511 Malinska, Hrvatska (Croatia)

Osobni podaci koji se skupljaju od gostiju

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) ima zakonsku obvezu od svakog gosta prilikom njegova dolaska prikupiti sljedeće osobne podatke u svrhu odjave i prijave turista:

 • Prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Vrsta i broj isprave o identitetu
 • Prebivalište (boravište) i adresa
 • Datum i vrijeme dolaska u objekt
 • Predviđeni datum odlaska iz objekta
 • Datum i vrijeme odlaska iz objekta

U slučaju da odbijete dati naprijed navedene osobne podatke našem zaposleniku na recepciji  nemamo zakonsku osnovu da Vam pružimo uslugu smještaja u našim objektima.

Vaši osobni podaci se upisuju u sustav e-Visitor  na temelju vaše osobne iskaznice, putne isprave ili neke druge odgovarajuće isprave o identitetu. Sukladno zakonu pristup vašim podacima u e-Visitor sustavu imaju samo nadležna državna tijela Republike Hrvatske.

Prijava i odjava vas kao turista koji se upisuju u sustav e-Visitor autentificira se temeljem sigurnog pristupa sustavu e-Visitor kroz autentifikacijski protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista kako to propisuje Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.

Isto tako za potrebe osiguranja naplate vašeg boravka u našem objektu možemo zatražiti od Vas broj kreditne kartice. Ukoliko odbijete dati broj kartice kao osiguranje plaćanja imamo pravo odbiti dati vam uslugu smještaja.

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) ne prenosi vaše osobne podatke trećim osobama.

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) neće koristiti Vaše osobne podatke u marketinške svrhe bez Vaše privole.

Vaše osobne podatke (ime i prezime, e-mail adresa), G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) kao voditelj obrade ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati u svoju bazu gostiju i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme i besplatno zahtijevati brisanje (pravo na zaborav) iz baze podataka u tu svrhu.

Nakon boravka, G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) Vama kao gostu daje upitnik o zadovoljstvu koji, ukoliko ga želite ispuniti, dakle isključivo uz vašu privolu. Svrha upitnika o zadovoljstvu je prikupljanje podataka o usluzi radi unaprjeđenja usluge  i obrađuje u statističke svrhe.

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) u slučaju prethodne rezervacije smještaja prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • Prezime i ime;
 • Adresa;
 • Poštanski broj;
 • Grad;
 • Država
 • E-mail;
 • Telefon;
 • Fax;
 • Mobitel.

Prikupljene osobne podatke radi rezervacije smještaja G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) koristiti će samo za potrebe rezervacije i slanja obavijesti u vezi s tim. Tako prikupljene podatke G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin)  neće koristiti u svrhe marketinga bez izričite privole ispitanika (gosta).

Osobni podaci koji se prikupljaju prijavom na newsletter

Prilikom prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće podatke uz privolu:

 • e-mail
 • jezik

Prilikom ažuriranja prijave na newsletter ispitanik može imati mogućnost dati i neke dodatne podatke uz privolu. Prikupljeni podaci se prikupljaju radi slanja obavijesti o ponudama i uslugama G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin)  

Kolačići (cookies)

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Vrste kolačića:

Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem poboljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.

Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.

Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin). Za te kolačiće tražimo Vašu privolu.

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) pohranjuje kolačiće u bazu i da ih čuvamo najduže 2 godine.

Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije.

Sustav videonadzora

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) kao voditelj obrade koristi mjeru videonadzora radi zaštite imovine i osoba.

Videozapisi sadrže osobne podatke svih osoba koje se kreću u vidokrugu kamere, te ih stoga čuva s posebnom pažnjom, ima uređen sustav sigurnosti, dostupnosti te politiku brisanja istih koja je uređena internim pravilima o sigurnosti G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin).

Videozapisi se presnimava tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

Zaštita osobnih podataka djece

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) može prikupljati osobne podatke djece starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin)  isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija, G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) na bilo koji jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin), kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka te nastoji da se obrađuju samo osobni podaci koji su nužni za konkretnu svrhu.

Evidencije o aktivnostima obrade

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade sa sljedećim podacima:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka;
 • svrhe obrade;
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

Postupanje po povredama osobnih podataka

G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) kao voditelj je dužan u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvjestiti nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, G.P.P. Mikić d.o.o. (Hotel Malin) kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Hrvatska turistička zajednica malinska otok Krk Kvarner RDA
Rezerviraj