Privezište hotela Malin

Ispred hotela Malin, na plaži Mulino nalazi se moderno privezište za brodove s priključcima za struju i vodu.

Cjenik za 2020. godinu 

 

DUŽINA PLOVILA GODIŠNJE POLUGODIŠNJE LJETO

(01.05.-01.10.)

MJESEČNO DNEVNO
DO 4,99 m 12.620 8.415 3.366 168
OD 5-5,99 m 14.458 10.098 4.131 199
OD 6-6,99 m 16.447 11.705 4.513 222
OD 7 DO 7,99 m 17.365 13.005 4.972 252
OD 8 DO 8,99 m 20.425 14.917 5.355 268
OD 9 DO 9,99 m 24.403 17.518 6.043 298
OD 10 DO 10,99 m 27.693 20.563 7.115 344
OD 11 DO 11,99 m 29.911 22.950 7.765 375
OD 12 DO 12,99 m 32.895 25.627 8.835 420
OD 13 – 13,99 m 35.955 28.305 9.639 459
OD 14 – 14.99 m 41.800 34.200 11.400 532

 

U cijenu je uključeno (01.05.-01.10.):

  • Korištenje veza za plovilo
  • Korištenje električne energije
  • Korištenje pitke vode
  • Prijava

Cijena dnevnog veza do 2 sata iznosi 115,00 HRK, a svaki dodatni sat naplaćuje se 50,00 HRK.

 

Informacije i rezervacije:

sales@hotelmalin.com

Hrvatska turistička zajednica malinska otok Krk Kvarner RDA
Rezerviraj