Posjet špilji Biserujki- savršen izlet za sve uzraste

Špilja Biserujka nalazi se u blizini naselja Rudine u općini Dobrinj na otoku Krku. Špilja je uređena za posjet turista i odlikuje se bogatstvom špiljskih ukrasa. Po speleološkoj klasifikaciji jednostavna je špilja s jamskim ulazom i lagano nagnutim špiljskim kanalom. Puna je zanimljivosti, poput endemskih vrsta, a ondje su nađeni i ostaci kostiju špiljskog medvjeda. Zanimljivost za djecu, ali i za odrasle.

Špilja Biserujka, poznata je i kao Vitezićeva špilja. Najniža točka špilje izmjerena je na -13 metara, a dno špilje se nalazi svega na 30 metara iznad razine mora. Špilja se proteže relativno plitko ispod površine i njen nadsloj nigdje ne prelazi 6 do 8 metara. U špilji su nađeni ostaci kostiju špiljskog medvjeda.

U dubljem dijelu špilje varijacije mikroklimatskih parametara su neznatne, temperatura tla i zraka iznosi oko 15,0 ºC, uz relativnu vlagu zraka od oko 95 %, što boravak u špilji čini ugodnim.

Endemičnost živog svijeta špilje vrlo je izražena. U špilji živi šest stenoendemičnih vrsta. Tri vrste beskralješnjaka opisane su iz špilje Biserujke, čime je ona postala tipsko nalazište. Godine 2009. pronađena je u Biserujki nepoznata vrsta lažištipavca roda Roncus. Zbog toga je špilja uvrštena u Nacionalnu ekološku mrežu  koja za ciljeve očuvanja ima endemične svojte i stanišne tipove – „krške špilje i jame“.

Hrvatska turistička zajednica malinska otok Krk Kvarner RDA
Rezerviraj