Uz dvoranu Katarina do što boljih rezultata poslovnih sastanaka


Dvorana Katarina ugodan je i prostor osmišljen za održavanje većih sastanaka, konferencija za tisak te edukativnih seminara i prezentacija do 45 osoba. Opremljena je audio i video opremom.

Tehničke karakteristike

 • dužina x širina: 9 x 7 m
 • površina: 63 m2

Audio vizualna i ostala oprema

 • LCD projektor
 • Wi fi internet
 • flipchart set
 • whiteboard
 • projekcijsko platno
 • prijenosno računalo
 • DVD/CD player
 • VHS video player
 • razglas i set mikrofona
 • oglasni pano
 • laser pointer
 • fotoaparat
 • TV monitor

 

Kongresna dvorana hotel Malin

Hrvatska turistička zajednica malinska otok Krk Kvarner RDA
Rezerviraj